Home   |   About Us   |   Contact Us     
Chemicals, Pigments and Additives

สารเคมี, พิกเมนท์, และสารเติมแต่ง
การทำงานกับหุ้นส่วนที่หลากลาย ดังนั้น เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 

 

BASF
ดินขาว – เป็นรงควัตถุพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตกระดาษโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสารเติมเนื้อ
หรือใช้เป็นสารเคลือบ ทำให้กระดาษมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม และการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด
กาวสำหรับเคลือบกระดาษ และ กาวสำหรับผลิตพรม

 

Ecosynthetix
Ecosphere ถือได้ว่าเป็น Binder อีกหนึ่งชนิดที่ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่เรียกว่า SB-Latex (Styrene Butadiene Latex) สำหรับกระดาษเคลือบ ซึ่งประสิทธิภาพของ EcoSphere นั้น สามารถแทนตัวประสานที่ทำจากน้ำมันปิโตรเลียม หรือ สารละลายพอลิเมอร์ ได้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ
Sun Rise Chemical
Optical Brightening Agent (OBA) เป็นสารเพื่อเพิ่มความขาวให้กับกระดาษ
Lorwattana
ทัลก์ – เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมกระดาษมีการใช้กระดาษที่มาจากการรีไซเคิลเป็นปริมาณมาก ทำให้มี หมึกพิมพ์ หรือ สิ่งปนเปื้อนต่างๆมากมาย โดยทัลก์สามารถใช้งานเป็นตัวควบคุมสิ่งปนเปื้อน หรือยางในอุตสาหกรรมกระดาษในขั้นตอนการเตรียม เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
Sanyo Chemical Industries
Dispersant – ถูกใช้เพื่อเป็นตัวปรับปรุงให้เกิดการกระจายตัวของของแข็งในสารละลายดีมากขึ้น เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องการให้ของแข็งในสารละลายรวมตัวกัน หรือ มีความต้องการให้สารละลายในระบบมีการกระจายตัวมากๆ

MCS Mining
GCC and Lime Product.

 

 

Please contact us for more information
CALLCENTER (+66)2 6505020-4