Home   |   About Us   |   Contact Us     
Corporate Social Responsibility
กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโรงเรียนวัดเก้าชั่ง
บริจาคเครื่องทำน้ำเย็นให้กับโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
ให้หินปูนเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นดินโดยรอบ
การช่วยเหลือสังคมในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วม ปี 2554

back 1 next